دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیراهن زنانه

پیراهن زنانه

پیراهن زنانه، جنس ابریشم، با نوارهای دست دوز حاشیه آستین و پایین پیراهن؛ به طرح نوارهای تیره تر گل هند گفته می شود؛ متعلق به ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی و مادر کورش ایدون

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  به این پیراهن‌های زرتشتی قمیص گفته می شود که از تکه‌های به هم دوخته تشکیل می شود، و به پیراهن تیروسیخ معروف است. طرح گل هند نوعی رنگرزی گرهی است. منبع: A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion, and Culture, by P. Godrej and F. Punthakey Mistree (Ahmedabad: Mapin, 2002).

 • ابعاد آستین‌ها: ۴۲ × ۱۶.۵ سانتیمتر، اندازه بین دو آستین: ۷۸ سانتیمتر، ارتفاع: ۱۰۵.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها کوروش ایدون
 • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13119A46
 •