دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاسه

کاسه

متعلق به متعلق به ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A38
  •