دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ویلن

ویلن

به همراه جعبه، متعلق به ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی؛ ساخت فرانسه

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A32
  •