دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بشقاب و کاسه

بشقاب و کاسه

بشقاب و چهار کاسه کشمیری با طرح گل مرغی، متعلق به ارغوان، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی؛ ساخت انگلستان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر بشقاب: ۲۷ سانتیمتر، ارتفاع: ۴.۵ سانتیمتر، قطر کاسه: ۱۸ سانتیمتر، ارتفاع: ۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A30
  •