دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستبند نقره

دستبند نقره

دستبند نقره با طرح خشت و نیم خشت؛ متعلق به ارغوان خانم، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد طول: ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A23
  •