دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ملاقه برنجی

ملاقه برنجی

متعلق به ارغوان، دختر مهربانو مرزبان و دینیار باستانی، با این نوشته: «ارغوان ایدون ۱۳۱۸ [یزدگردی مطابق با ۱۳۲۸ شمسی]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۸ ش
  • ابعاد طول: ۲۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A20
  •