دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیاله روئین

پیاله روئین

متعلق به خرمن، نوشته درون پیاله: «صاحبه خرمن بنت خدامراد بهزیز ۱۲۹۳ ی [یزدگردی مطابق با ۱۳۰۳ شمسی]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۵.۵ سانتیمتر، قطر: ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A17
  •