دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیاله روئین

پیاله روئین

پیاله روئین با این نوشته در درون آن: «تاریخ وفات بهشتی روان بهرام ابن خدامراد پولاد اندر روز مهرایزد واژ امرداد ماه قدیم ۱۲۹۰ یزدگردی [مطابق با ۱۲ مرداد ۱۳۰۰شمسی]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۰۰ ش
  • ابعاد ارتفاع: ۳ سانتینتر، قطر: ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A16
  •