دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پیاله روئین

پیاله روئین

پیاله روئین (رودین) برای تاریخ وفات خرمن، نوشته درون پیاله: «صاحبه خرمن بنت خدامراد بهزیز ۱۲۹۰ یزدگردی [۱۳۰۰ شمسی]»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۰ ش
  • ابعاد ارتفاع: ۳ سانتیمتر، قطر: ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A15
  •