دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بامس

بامس

فرزند جمشید و همسر همایون؛ پدر مهربانو مرزبان

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۴۰ × ۵۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A12
  •