دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه خرمن ایدون

شناسنامه خرمن ایدون

خرمن ایدون، دختر دولت و خدامراد و همسر بهرام ایدون. نام فرزندان: رشید (متولد ۱۲۶۳)، سروش (متولد ۱۲۶۶)، خدامراد (متولد ۱۲۷۰)، رستم، و زال. تاریخ صدور شناسنامه: ۱۳۰۷ شمسی، تاریخ تولد: ۱۷ آبان ۱۲۴۸، محل تولد: یزد، و تاریخ وفات: ۱۳۱۹ شمسی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۷ ش
  • ابعاد ۱۹ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها کوروش ایدون
  • متعلق به مجموعه کوروش ایدون
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13119A1
  •