دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه منیر جعفری

شناسنامه منیر جعفری

منیر جعفری هروی؛ فرزند: سلطنت و امین الله، متولد: هزار و سیصد، محل تولد: مشهد، همسر حسین مسعودی خراسانی؛ متولد چهارده سرطان ۱۲۹۹ ش، کوی سرشور، کوچه دالان مستوفی. طبق ماده صد و چهارده آیین نامه کلمه خانم از اسم صاحب ورقه و میرزا و خان از اسم پدر و خانم از اسم مادر حذف شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۱۹ ش
  • ابعاد ۹ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B4
  •