دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وقف نامه میرزا محمد حسین مستوفی برای روح همسرش، ۱۳۰۴ ق

وقف نامه میرزا محمد حسین مستوفی برای روح همسرش، ۱۳۰۴ ق

آقا میرزا محمد حسین مستوفی هروی وقف مؤید شرعی کرد تمامی چهار سهم کل ملک متصرفی خود، کل مزرعه سعد آباد که واقع است در بلوک سرجام و محدود است به حدود ظهر بر تعزیت داری خامس آل عبا و گلگون کفنان صحرای کرب و بلا. تمام منافع چهار سهم مزبور را بعد از وضع مالیات و صادرات دیوانی و عشر حق التولیه به مصارف تعزیت داری جناب سید الشهدا علیه السلام ارواح در هر جایی که مصلحت بدانند در دهه عاشورا مصروف دارد و روح پر فتوح مرحومه علیا جاه، والده میرزا مسعود خان، را دعای خیر کنند طلب مغفرت و آمرزش به جهت آن مرحومه کنند و تولیه وقف مزبور را مادام الحیات واقف معظم الیه به نفس یقین خود قرار دادند و بعد از خود به اکبر اولاد ذکور خود قرار دادند در صورت انقراض ذکور تولیه وقف مزبور واگذار به اکبر اولاد اناث خواهد بود. بیست و ششم جمادی الاخری ۱۳۰۴ قمری.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۴۰ × ۶۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B30
  •