دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه اقدس آغا

شناسنامه اقدس آغا

برگه وزارت داخله، تاریخ صدور: نوزدهم دی ۱۳۰۶ ش، ورقه هویت: خانم اقدس آغا جعفری هروی؛ دختر سلطنت خانم و میرزا امین الله خان؛ که در قصبه شهر مشهد، محله سرشور، کوچه دالان مستوفی ساکن است و در تاریخ هزار و دویست و هشتاد و نه در شهر مشهد تولد یافته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ دى ۱۳۰۶ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B2
  •