دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آفتابه و لگن

آفتابه و لگن

آفتابه و لگن ورشو (نوربلین)، متعلق به ملک سلطان خانم (مادر شوهر خان بی بی خانم (گلین خانم))

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
  • ابعاد ارتفاع آفتابه: ۳۸ سانتیمتر، ارتفاع لگن: ۱۲ سانتیمتر، قطر لگن: ۴۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۴ آبان ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 13117A3
  •