دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم بزرگ (ملک سلطان)

دختر لطف الله میرزا شعاع الدوله (پسر عباس میرزا ولیعهد)؛ در سال ۱۲۸۶ ق با مسعود مسعودی خراسانی ازدواج کرد؛ فرزندان شان مریم جان بیگم (آفاق بی بی جهان) و محمد حسن مسعودی خراسانی بودند.

این اطلاعات را خانواده در اختیار ما قرار داده است. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید