دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عکس گروهی در مشهد

عکس گروهی در مشهد

ایستاده از راست: حسن اورنگ (دوست رضا مسعودی) و میرزا رضا مسعودی خراسانی (پسر خان بی بی خانم و محمد حسن مسعودی خراسانی)؛ نشسته از راست: ابوالقاسم فضل خراسانی (شوهر بی بی امیر فضل آفاق) و عبدالباقی شعاعی تهرانی (نوه لطف الله میرزا شعاع الدوله و پسر دایی محمد حسن مسعودی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۰ ش
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ تير ۱۳۹۷ ش
  • شماره سند 13117A109
  •