دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قاب عکس

قاب عکس

متعلق به عالمتاج مکری که اکنون در مجموعه منیره لاجوردی (دختر عالمتاج مکری) است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد شیشه: ارتفاع : ۱۹.۵ سانتیمتر، پهنا: ۱۲.۵ سانتیمتر، پایه: ارتفاع: ۶ سانتیمتر، پهنا: ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها لاجوردی
  • متعلق به مجموعه لاجوردی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13116A101
  •