دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

منیره لاجوردی

ت ۱۳۲۰ ش

منیره (ماهی) لاجوردی،‌ متولد ۱۳۲۰ ش در تهران، دومین فرزند عالمتاج مکری و مرتضی لاجوردی است.

این اطلاعات را افراد خانواده مجموعه لاجوردی به ما داده‌اند. بستن

این فرد را می‌شناسید؟
به تکمیل اطلاعات این فرد کمک کنید