دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فرزندان خانم حاجب

فرزندان خانم حاجب

فرزندان خانم حاجب (نیره عظمی) از راست به چپ: ناهید ایران، جهان بانو، و محمدرضا و لـله شان (پشت صندلی)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیره عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیره عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13112A7
  •