دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم حاجب (نیر عظمی)

خانم حاجب (نیر عظمی)

دختر فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته چاپی زیر عکس به لاتین: «فوتوگرافی آرتیستیک»؛ نسخه دیگری از این عکس در یک آلبوم خانوادگی در همین مجموعه به شماره 13112A45 موجود است.

 • ابعاد عکس: ۱۲ × ۱۹ سانتیمتر، اندازه با قاب: ۱۳.۵ × ۲۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A63
 •