دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مکاتبات خانم حاجب با پیِر لوتی

مکاتبات خانم حاجب با پیِر لوتی

مکاتبات خانم حاجب (نیر عظمی)، دختر فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، با پیِر لوتی [نویسنده فرانسوی] شامل یک نامه و دو پاکت.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  متن تایپ شده نامه پیِر لوتی را در متن تایپی ببینید.

 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A60
 •