دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اطلس جغرافیایی

اطلس جغرافیایی

کتاب نقشه جغرافیایی جغرافیای جدید کیث جانسون همراه با چهار یادداشت روی صفحه عنوان؛ مالک اول این کتاب، فرهاد میرزا معتمدالدوله (جد مادری خانم حاجب)، آن را در تاریخ ۲۵ ربیع الثانی ۱۲۸۴ ق امضا کرده است. این کتاب در نهایت به خانم حاجب (نیر عظمی)، فرزند فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله، رسیده است که او هم آن را در سال ۱۳۵۲ شمسی به دخترش، افسانه امیرتیمور، هدیه کرده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۲۸۱ یا ۱۲۸۲ ق
 • یادداشت ها

  این تصاویر از جلد کتاب و صفحات اول آن گرفته شده است.

 • ابعاد ۴.۵ × ۵۱ × ۳۴.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۳ بهمن ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A43
 •