دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کاناپه

کاناپه

متعلق به فصل بهار خانم (ایران الدوله) که به دخترش خانم حاجب نیر عظمی و بعد به تیموردخت دختر نیر عظمی رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹۶ × ۲۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A29
  •