دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خانم حاجب (نیر عظمی)

خانم حاجب (نیر عظمی)

خانم حاجب در ۱۶ سالگی درپاریس، در سفری همراه با خانواده

نمای تفصیلی

 • تاریخ حدود ۱۳۳۲ یا ۱۳۳۳ ق
 • یادداشت ها

  نسخه دیگری از این عکس در یک آلبوم خانوادگی در همین مجموعه به شماره 13112A45 موجود است.

 • ابعاد ۳۹ × ۸۳ سانتیمتر
 • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۸ ش
 • شماره سند 13112A13
 •