دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرورالسلطنه

سرورالسلطنه

سرورالسلطنه در حالی که روی تخت دراز کشیده و خانم دیگری که شناخته نشده؛ سرورالسلطنه فرزند زرین کلاه خانم و خازن الملک و همسر عبدالحسین معززالملک بود.

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «این عکس را در موقع برق در مریضخانه انداخته خدمتت می فرستم. سرور»

 • ابعاد ۵ × ۷.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13110A9
 •