دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عفت تیمورتاش به ایران تیمورتاش

عفت تیمورتاش به ایران تیمورتاش

نامه عفت تیمورتاش به ایران [تیمورتاش] که در آن از بی وفایی و نامه ننوشتن او و همچنین از اینکه توسط عفت بی وفا خوانده شده گله کرده، از تئاترهای گراند هتل در تهران و نمایش مادموازل لرتا در مجمع تئاترال تهران، و سینما پالاس نوشته، از تحصیل خود در مدرسه ژاندارک در تهران گفت، و از کمبود واردات جنس به تهران و در نتیجه پوشیدن جنس وطنی اما با قیمت خیلی گران نوشته و از ایران خواسته تا درباره وضعیت خود بنویسد و عکس بفرستد.

نمای تفصیلی

  • آفریننده عفت الملوک تیمورتاش
  • تاریخ ۱۱ شوال ۱۳۵۰ ق
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A59
  •