دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت تیمورتاش

ایراندخت تیمورتاش

دختر سرورالسلطنه و عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۲۴ ش
 • یادداشت ها

  نوشته پشت عکس: «به پاس صمیمت و ارادت تقدیم پدر عزیزم گردید. امضاء: [ناخوانا]»، روی تاریخ (۲۴/۱۱/۳۰) خط کشیده شده است، مهر: «مشهد، عکاسخانه مانی»

 • ابعاد ۸ × ۱۲ سانتیمتر
 • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13110A3
 •