دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

قوطی کوچک حاوی موی سر

قوطی کوچک حاوی موی سر

متعلق به سرورالسلطنه، فرزند زرین کلاه خانم و خازن الملک و همسر عبدالحسین معززالملک (تیمورتاش)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۶ × ۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A15
  •