دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

خازن الملک و شمس السلطنه

خازن الملک و شمس السلطنه

خازن الملک و همسرش شمس السلطنه؛ نوشته ها: «عکاسخانه مجللیه نصرالله ۱۳۲۰» و «تمثال مبارک حضرت خداوندگاری آقای حاج خازن الملک روحیفداه و تمثال مبارک حضرت مستطاب علیه سرکار شمس السلطنه دامت اقباله [ناخوانا] که به منزله معظم مادر چاکر هستند [؟] در بیست و دوم شعبان انداخته اند»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ شعبان ۱۳۲۰ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • متعلق به سرورالسلطنه تیمورتاش (خازنی)
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ تير ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۰ مرداد ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13110A12
  •