دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه عاشقانه

نامه عاشقانه

نویسنده و مخاطب نامه مشخص نیست: قربانت شوم رسید نامه ات ای دوست و دیده شد روشن به طوطیای قلم بود دیده ام محتاج رقیمه کریمه عنبر شمیم سرکار در وقتی رسید که قریب یک ماه بود مریانج بودیم و جای شما بسیار خالی بود زیاده از حد ، افسوس بر زمان گذشته و دورانی از فیض حضور خوردم که چرا قدر زمان وصال را ندانستم همه روزه عکس جمال مبارکت را زیارت می کنم و به یاد شما دل به او خوش دارم نمی دانم ما را به فراق خود مبتلا داری دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا جان رسد به جانان یا جان زتن برآید من که به جز شما با کس انس ندارم شما هم که از دست من رفتید انشاء الله مراجعت کنید صحیحا سالما باردیگر در عمارت فقیره با هم عیشها بکنیم انشاءالله رفیق و هم صحبت در راه پیدا کرده اید از طهران تا عیش شما تمام شود. تمام همراهان را دعاگو هستم به خصوص عیسی بیگ را چشمهایش را شما عوض من ببوسید زیاده عرضی ندارد محمد عرض سلام می رساند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۰ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها غلامرضا سحاب
  • متعلق به مجموعه غلامرضا سحاب
  • محدودیت برای چاپ و هر گونه استفاده به جز استفاده آموزشی اجازه صاحب مجموعه لازم است.
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13106A2
  •