دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

غلامرضا سحاب

مجموعه ای از اسناد حقوقی و مالی، نامه‌، صلح‌ نامه، و یک نکاح‌ نامه. تصاویر اسناد از طرف غلامرضا سحاب در اختیار آرشیو قرار گرفته است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق تا اواسط قرن ۱۴ ق
  • تاریخ دریافت ۱۹ خرداد ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۲۰ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره اخذ 13106
  •