دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تاج الملوک، عزت ملک، و عزت الملوک

تاج الملوک، عزت ملک، و عزت الملوک

از راست: تاج الملوک (دختر عزت السلطنه و سالار لشکر)، عزت ملک (دختر فخرالزمان و نظام الدین میرزا فرمانفرمائیان)، و عزت الملوک (دختر عزت السلطنه و سالار لشکر)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B17
  •