دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فخرالدوله و عزت الدوله

فخرالدوله و عزت الدوله

از راست: فخر الدوله معروف به اشرف امینی (دختر سرور السلطنه و مظفرالدین شاه؛ خواهرزاده عبدالحسین فرمانفرما) و فاطمه ‏‌خانم عزت الدوله (دختر ام الخاقان و مظفرالدین شاه؛ همسر عبدالحسین فرمانفرما)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ اسفند ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104B14
  •