دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رضا قلی خان نظام السلطنه به محمود خان نظام مافی، ۱۳۲۹ ق

رضا قلی خان نظام السلطنه به محمود خان نظام مافی، ۱۳۲۹ ق

رضا قلی خان نظام السلطنه به فرزندش، محمود خان نظام مافی، همراه با پاکت

نمای تفصیلی

 • آفریننده رضا قلی خان نظام مافی (نظام السلطنه)
 • تاریخ ۱۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹ ق
 • یادداشت ها

  تصویر از کپی است.

 • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
 • متعلق به منصوره اتحادیه
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۵ شهريور ۱۳۹۴ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 13104A76
 •