دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره ملک خلجرود، ۱۳۲۶ ش

نامه درباره ملک خلجرود، ۱۳۲۶ ش

گزیده متن: محترماً عرضه می دارد، پاکت سفارشی معروضه را نمی خواستم بفرستم، این نامه از آقای معتصم الملک شریک دهات خلجرود رسید، این است عین تقدیم تا ملاحظه فرمائید. جوابی که صراحتاً به ایشان نوشتم این است (که قسمت قطعی بیست هزار تومان و اگر که وضعیت ملکی آنجا بدتر از این هم شود کمتر از این مبلغ نمی فروشد و نگفته نماند که حضرات اولاد مرحوم سالار لشکر سهم دیگر را هم خریدار نیستند). این قیمت، در نظر گرفتن اطراف قضیه برای مالکین بد نیست. موکول به نظر همگی است. منتظرم یا تصمیم قطعی را به خود بنده بنگارید که جواب ایشان را بدهم یا اینکه به آدرس کرمانشاه مهمانخانه بیستون آقای نعمت الله کامران بروید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۲۶ ش
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه -- عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A57
  •