دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ابراهیم قراگوزلو به معصومه نظام مافی

ابراهیم قراگوزلو به معصومه نظام مافی

ابراهیم قراگوزلو به به معصومه نظام مافی [همسر آینده اش]، همراه با پاکت؛ گزیده متن: خانم عزیزم تصدقت گردم، بیش از یک هفته است که از سلامتی و خط شما بی خبر هستم. بنده با اینکه از شما دور هستم همیشه خیال و قلبم با شما است. هفته را که می گذرد مشغول ختم بنائی و تهیه تشریف فرمائی خانم عزیزم را می دهم. امیدوارم که تا دو سه روز دیگر اطاق بزرگ بالا را قدری زینت داده و کف آن را کاشی فرش نموده که برای خودمان اطاق نشیمن تهیه شود. شما هم خانم عزیزم استدعا دارم تصمیم تاریخ عروسی مان را هر وقت که صلاح دانستید بفرمائید که لوازم آن چند روز قبل تهیه شود. بنده که خیلی میل دارم زودتر تشریف بیاورید ولی بسته به اراده خودتان است. منتظر زیارت خط شما هستم. فردا را هم اگر وقت دارید چهار بعد از ظهر خدمتتان خواهم رسید. دست شما را می بوسم. قربانت ابراهیم قراگوزلو، جمعه؛‌ روی پاکت: خدمت سرکار علیه خانم معصومه خانم مافی دامت شوکتها، منزل بندگان حضرت اجل آقای نظام السلطنه دام اقباله.

نمای تفصیلی

  • آفریننده ابراهیم قراگوزلو
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد اندازه نامه: ۱۶.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر؛ پاکت: ۱۷ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها منصوره اتحادیه - عزت السلطنه
  • متعلق به منصوره اتحادیه
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ دى ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13104A38
  •