دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لباس با تار و پود طلا

لباس با تار و پود طلا

نمای تفصیلی

 • تاریخ بدون تاریخ
 • یادداشت ها

  بنا به گفته صاحب مجموعه: روزی عزت الدوله دختر مظفرالدین شاه و همسر عبدالحسین فرمانفرما، بی بی خانم محلاتی، یکی از دختران فتحعلی شاه، را به منزل خود دعوت می کند. بی بی خانم این ساری را به عزت السلطنه، همسر عباس میرزا سالار لشگر و عروس عزت الدوله، هدیه داده و ایشان هم به دختر خود خانم عزت الملوک فرمانفرمایان پیرنیا – صاحب مجموعه – داده اند. ایشان آن را به خیاطی داده و به شکل لباس کنونی درآورده‌اند.

 • ابعاد ۴۵ × ۶۳.۵ سانتیمتر
 • مجموعه ها عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • متعلق به مجموعه عزت فرمانفرمایان پیرنیا
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۲۲ مرداد ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۶ آبان ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13102A17
 •