دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ایراندخت قاجار

ایراندخت قاجار

دختر بدرالملوک والا و احمد شاه قاجار

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
 • یادداشت ها

  نوشته زیر عکس: «پیاژ، پاریس، ۱۲۲ شانزلیزه»

 • مجموعه ها فرناز بهزادی
 • متعلق به فرناز بهزادی
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۲۲ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13100A33
 •