دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رویه متکا

رویه متکا

تکه دست دوز، کار مشهد؛ متعلق به منیر خانم تفرشی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد تکه دست دوزی: ۲۸ × ۴۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیر تفرشی نبوی
  • متعلق به مجموعه منیر تفرشی نبوی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ دى ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1276A31
  •