دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ترشی خوری

ترشی خوری

این ترشی خوری چینی جزئی از سرویس غذایی است که ولیعهد انگلستان آن را به عنوان هدیه به کیومرث میرزا (فرزند قهرمان میرزا) و آسیه خانم (دختر محمدشاه) داد. البته پس از فوت آسیه خانم این سرویس را عالیه خانم (همسر سوم کیومرث میرزا) استفاده می کرده و از ایشان به آذردخت قهرمانی به ارث رسیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد قطر بزرگ: ۱۶ سانتیمتر، قطر کوچک: ۱۴.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها آذردخت قهرمانی
  • متعلق به این مجموعه را آذردخت قهرمانی در پاییز ۱۳۹۱ در اختیار ما قرار داده است.
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ تير ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ شهريور ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1270A15
  •