دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

کارنامه مریم پطروسیان دختر آروسیاک

کارنامه مریم پطروسیان دختر آروسیاک

مریم پطروسیان، دختر آروسیاک سروریان (پطروسیان)

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱۳۴۶ یا ۱۳۴۷ ق
 • یادداشت ها

  محل صدور: مدرسه مختلط ارامنه تهران

 • ابعاد ۴۴ × ۳۸ سانتیمتر
 • مجموعه ها آرمینه قازاریان
 • متعلق به مجموعه آرمینه قازاریان
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۳ بهمن ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ش
 • شماره سند 1264A6
 •