دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه مریم پطروسیان

شناسنامه مریم پطروسیان

شناسنامه مریم پطروسیان، دخترآروسیاک سروریان (پطروسیان) در این برگه این اطلاعات آمده است: گواهی تولد شماره ۸۹. اسم: مریم، نام پدر: گورگ پطروسیان. نام مادر آروسیاک سروریان (پطروسیان). تولد: ۱۳ آگوست ۱۹۱۳. غسل تعمید: ۲۷ سپتامبر ۱۹۱۳. پدر تعمیدی: گِغام سارانیان. کشیشی که غسل تعمید را اجرا کرد ساموئل اُهانیان. کلیسای سنت گِورگ، انتهای خیابان شاپور تهران.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۳۶ یا ۱۳۳۷ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۱۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها آرمینه قازاریان
  • متعلق به مجموعه آرمینه قازاریان
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۳ بهمن ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ دى ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1264A5
  •