دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گلاب پاش قلندری

گلاب پاش قلندری

متعلق به خانم شکوه عظمی فاطمه خانم، دختر احمد خان علاءالدوله و همسر میرزا حسن خان مشیرالدوله

نمای تفصیلی

 • تاریخ اواخر قرن ۱۳ ق
 • یادداشت ها

  این نوع گلاب پاش را معمولا درویش ها در گشت خیابانی استفاده می کردند.

 • ابعاد ارتفاع ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها عبدالعلی سلطانی مطلق، موزه دفترخانه ۲۵ تهران
 • متعلق به موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق
 • محدودیت استفاده پژوهشگران به منظور انتشار همواره باید با ذکر منبع اصلی سند، موزه تخصصی اسناد دفترخانه ۲۵ تهران و مؤسس آن آقای عبدالعلی سلطانی مطلق، باشد.
 • تاریخ آپلود ۱ دى ۱۳۹۱ ش
 • آخرین ویرایش ۱۹ فروردين ۱۳۹۴ ش
 • شماره سند 1258A23
 •