دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مراسم خاکسپاری

مراسم خاکسپاری

این عکس در صفحه ۳۶۴ آلبوم است. توضیح زیر عکس:‌ «جنازه پسر بارون خواجه طور تاجرباشی روس که در تابوت خوابانیده قبل از دفن با حضور جمعی از اقوام و غیره برای دلخوشی پدرش عکس برداشته شد»

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ ق
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A98
  •