دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مراسم خاکسپاری

مراسم خاکسپاری

این عکس در صفحه ۳۶۶ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۱۴ یا ۱۳۱۵ ق
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1257A100
  •