دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آلبوم علی خان والی

آلبوم عکسهای توصیفی علی خان والی که شامل شرح سفرها، فعالیت‌ها و مأموریتهای حکومتی اش در نواحی شمال غربی کشور، احوال مردم و افراد خانواده، مکان های شهری و روستایی،‌ و حوادث زمان خود است. آلبوم حاوی تعداد کثیری عکسهای فردی و گروهی از اقشار مختلف مردم، مثل ایتام، راهبه ها، زنان روستایی، دانش آموزان، نظامیان، اشراف، ماموران دولتی، روحانیون، زنان صوفی، و دیگران است. این آلبوم در کتابخانه هاروارد است. در آرشیو ما فقط عکسهای مربوط به زندگی زنان انتخاب شده است.

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخچه

    علی خان در سال ۱۲۶۱ق در تهران متولد شد. در سال ۱۲۷۱ق همراه پدرش به سن پترزبورگ رفت و در آنجا همراه تحصیلات عکاسی نیز فراگرفت. از سال ۱۲۹۶ق که به حکومت مراغه منصوب شد تا حدود ۱۳۱۷ مناصب متعددی در آذربایجان داشت، از جمله فرمانداری تبریز. در این مأموریت‌ها، وی مشاهدات و گزارش‌های خود به مرکز را همراه با عکس، در این آلبوم بی نظیر ضبط کرده است. اندازه آلبوم ۳۰ در ۴۵ سانتیمتر است، ۴۴۸ صفحه و ۱۴۱۲ عکس دارد. کل آلبوم را اینجا ببینید.

  • تاریخ حدود ۱۳۱۷-۱۲۸۷ ق
  • آخرین ویرایش ۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره اخذ 1257
  •