دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستخط نوه علی خان

دستخط نوه علی خان

این دستخط در صفحات ۱۲۶، ۱۲۷، و ۱۲۸ آلبوم قرار دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1257A9
  •