دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن ساوجبلاغی

زن ساوجبلاغی

این عکس در صفحه ۲۱۰ آلبوم است. توضیح زیر این عکس در آلبوم: «ضعیفه ساوجبلاغی که عاشق رحمت شد و از او زحمت دید».

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1257A49
  •