دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

زن ساوجبلاغی

زن ساوجبلاغی

این عکس در صفحه ۲۰۶ آلبوم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • مجموعه ها آلبوم علی خان والی
  • متعلق به کتابخانه دانشگاه هاروارد
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲ تير ۱۳۹۱ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 1257A46
  •